Rebuilding Ireland Home Loan

Skip to content

Borrower Information Booklet

Rebuilding Ireland Home Loan Borrower Information Booklet

Rebuilding Ireland Home Loan Borrower Information Booklet: The information contained in this Booklet is not intended to nor does it constitute an offer or solicitation of investment, financial or other services. Unless otherwise stated, residents of the Republic of Ireland only, are invited to apply for the loan products. Users of this Booklet should note that the Rebuilding Ireland Home Loan is provided subject to separate specific terms and conditions of business which are available from your local authority.

Gaeilge Rebuilding Ireland Home Loan Borrower Information Booklet

Níl an t-eolas atá sa leabhrán seo ceaptha a bheith ina thairiscint ná ina shirtheoireacht seirbhísí infheistíochta, airgeadais ná eile, agus ní tairiscint ná sirtheoireacht dá leithéid sin é. Mura luafar a mhalairt, ní thugtar cuireadh ach do chónaitheoirí Phoblacht na hÉireann amháin iarratas a dhéanamh ar na táirgí iasachta. Ba chóir d’úsáideoirí an Leabhráin seo tabhairt faoi deara go gcuirtear Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann ar fáil faoi réir théarmaí agus choinníollacha sonracha gnó ar leithligh atá ar fáil ó d’údarás áitiúil.